Click to order
Ваше замовлення
Total: 
Телефон
Куди Вам написати?
Нова Пошта
Промокод
при наявності
Payment method
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА


Даний договір (далі - Договір) є публічним договором, укладеним на відстані та одночасно публічною офертою – пропозицією Виконавця укласти публічний договір виготовлення та/або продажу Товару за допомогою засобів дистанційного зв'язку, тобто через інтернет-магазини Виконавця, які розміщено за адресою: https://bogachuk.com.ua/ та https://www.instagram.com/bogachuk_lingerie/, або засобом електронного листування Директ з будь-якою зацікавленою особою відповідно до умов, передбачених у цьому Договорі.

Шляхом укладення цього Договору Замовник в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та всі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Я ознайомлена і згодна з умовами замовлення» на сторінці оформлення замовлення за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOlY9gNFZdK0ITK9WPpUNTS41erlL1OHTimW5vjL9leAbjVA/viewform?usp=sf_link1.ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Терміни і поняття, що містяться у Договорі вживаються у наступному значенні:

Сайт - веб-сайт інтернет-магазину Виконавця, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://bogachuk.com.ua/, включаючи всі його веб - сторінки.

Акаунт - веб-сторінка в соціальній мережі за адресою: https://www.instagram.com/bogachuk_lingerie/

Виконавець (Продавець) – Фізична особа-підприємець РОМАНЧУК РОМАН АНДРІЙОВИЧ, запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 224 000 0000 143105 від 21.04.2020, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3610006936, місце реєстрації (проживання): 49064, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ НІГОЯНА, будинок 39, квартира 9.

Директ - внутрішній додаток Інстаграм, який дозволяє листуватися з користувачами програми за допомогою електронних повідомлень.

Замовник (Покупець) - будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років, юридична особа, фізична особа-підприємець, що має намір оформити та/або оформлює замовлення з метою покупки Товару.

Товар - опублікований на Сайті або Акаунті перелік товарів, що на умовах даного Договору пропонується до продажу на відстані, за допомогою засобів дистанційного зв'язку через інтернет-магазин Продавця або Директ.

Публічний договір - договір відповідно до якого Виконавець взяв на себе обов'язок здійснювати продаж Товарів, кожному, хто до нього звернеться на умовах передбачених цим Договором.

Публічна оферта - спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція Продавця щодо укладення електронного договору купівлі-продажу Товару на відстані за допомогою інтернет-магазину Продавця на визначених Продавцем умовах.

Акцепт - надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, шляхом вчинення Покупцем дії, передбаченої цим Договором, що спрямована на прийняття умов Публічної оферти.

Замовлення - належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту або шляхом надсилання в Директ Продавця запит Покупця на здійснення купівлі обраних ним Товарів.

Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить Товар суттєво іншим, ніж передбачено Договором.

Недолік - будь-яка невідповідність Товару вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам цього Договору або вимогам, що пред'являються до нього, а також інформації про Товар, наданій виробником (Продавцем).

1.2 Даний Договір є публічним Договором відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, умови якого встановлюються однаковими для всіх Покупців.

1.3 Даний Договір є публічною офертою відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України.

1.4 Даний Договір є договором приєднання тобто таким договором, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору в цілому. Замовник не може запропонувати свої умови договору.

1.5 Інформація про Товар, розміщена в інтернет-магазинах, в тому числі фотографії можуть відрізнятися від фактичного вигляду Товару. Опис і характеристики Товару, вказані на сайті або Акакунті не містять вичерпну інформацію про Товар і можуть містити описки. Замовник може отримати повну інформацію про Товар, що його цікавить, зв'язавшись з Виконавцем у Директі. Інформація про засоби зв'язку з Виконавцем розміщена на Сайті та на Акаунті.

1.6 Ціна Товару зазначені на Сайті та в Акаунті у відповідних розділах, а також додатково відображаються при оформленні Замовлення.

1.7 Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Замовник є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Замовник підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

1.8 Цей Договір вважається укладеним з моменту оформлення Замовлення Замовником відповідно до розділу 3 цього Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Виконавець зобов'язується за завданням Замовника виготовити натільну білизну за замірами Замовника належної якості, і при наявності вказівки Замовника організувати доставку виготовленого товару за вказаною Замовником адресою, а Замовник зобов'язується оплатити та прийняти результати робіт і витрати за доставку.

2.2 Право власності на Товар переходить до Замовника в момент прийняття Товару Замовником на умовах, встановлених даним Договором.

2.3 Виконавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

2.4 Виконавець та Замовник підтверджують, що даний Договір не є фіктивним, удаваним правочином, правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману.

2.5 Доставка по території України здійснюється тільки партнером Виконавця поштовим перевізником ТОВ «Нова Пошта».

3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ УКЛАСТИ ДОГОВІР

3.1. Договір вважається укладеним з моменту акцепту Замовником умов оферти.

3.2. Акцептом вважається:

Натискання кнопки Замовником «Я ознайомлена і згодна з умовами замовлення» на сторінці оформлення замовлення за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOlY9gNFZdK0ITK9WPpUNTS41erlL1OHTimW5vjL9leAbjVA/viewform?usp=sf_link та внесення оплати.

3.3. Здійснюючи акцепт, Замовник підтверджує:

3.3.1. що ознайомлений, згоден і повністю, беззастережно приймає всі умови оферти;

3.3.2. що ознайомлений і згоден з обробкою його персональних даних Виконавцем;

3.3.3. що ознайомлений з умовами якості виконання робіт.

4. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ

4.1. Виготовлення білизни займає від 5 до 10 робочих (Понеділок - П'ятниця) днів включно. В робочі дні не включаються Субота та Неділя, а також святкові дні.

4.2 Експрес-виготовлення білизни займає до 5 робочих (Понеділок - П'ятниця) днів включно та сплачується замовником додатково. В робочі дні не включаються Субота та Неділя, а також святкові дні.

4.3. При затримці замовлення з вини Виконавця через форс-мажорні обставини, Виконавець попереджає і сплачує доставку.

5. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Замовник зобов'язаний зробити виміри свого тіла та надати ці виміри Виконавцю.

5.2. Замовник несе відповідальність за надані виміри свого тіла.

5.3. Виконавець зобов'язаний виконати роботи з виготовлення натільної білизни згідно наданих Замовником замірів.

5.4. При невідповідності розміру білизни Замовнику, Замовник має право звернутись до Виконавця для усунення недоліків у встановлений строк, що в п.7.1 цього Договору:

5.4.1. Замовник повідомляє Виконавця про невідповідність розміру білизни.

5.4.2. Замовник регулює бретелі білизни самостійно відповідно до свого зросту.

5.4.3. Замовник зобов'язаний зробити якісний відеозапис, на якому чітко видно білизну на тілі, зробити заміри свого тіла в білизні так, щоб на відеозаписі було видно цифри на вимірювальній стрічці, прокоментувати суть невідповідності розміру білизни, білизну повинно бути видно повністю. Цей відеозапис Замовник повинен надіслати Виконавцю.

5.4.4. Замовник надсилає поштою білизну Виконавцю для усунення недоліків, використовуючи фірмову упаковку та додаткове пакування для збереження цілісності фірмової упаковки.

5.4.5. Замовник зобов'язаний надіслати поштою білизну Виконавцю не пізніше 3 (трьох) календарних днів після отримання замовлення.

5.4.5. Підставою для відмови Виконавця в усунені недоліків може бути експлуатація білизни Замовником, пошкоджена упаковка, наявність запахів парфумів, розводів дезодоранту, прального порошку, поту, інших плям або пошкоджень на білизні, з моменту отримання замовлення Замовником пройшло більше 3 (трьох) календарних днів, натільна білизна виконана згідно замірів виконавця.

5.4.6. В разі невідповідності розміру по вині Замовника, поштові витрати сплачує Замовник.

5.4.7. В разі невідповідності розміру по вині Виконавця, поштові витрати сплачує Виконавець.

5.4.8. Невідповідність кольору білизни кольору білизни на екрані залежать від технічних властивостей монітору Замовника, налаштувань такого монітора, а також програмно-апаратних властивостей використовуваного Замовником комунікаційного обладнання.

5.4.9. Усуненням недоліку розміру вважається лише збільшення або зменшення розміру виробу.

6. ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІН ТОВАРУ. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Договір може бути розірваний за згодою Сторін, а також в односторонньому порядку на письмову вимогу однієї із Сторін з підстав, передбачених Договором та законодавством України.

6.2. Розірвання договору в односторонньому порядку на письмову вимогу Сторін проводиться протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання стороною такої вимоги.

6.3. У разі розірвання Договору Замовником передоплата повертається з вирахуванням витрат на виготовлення та залучення клієнта за допомогою реклами, витрат на доставку.

6.4. Замовник має право повернути або обміняти отриманий Товар належної якості на аналогічний протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня отримання Товару, не рахуючи дня покупки за дотримання всіх наступних умов в сукупності:

6.4.1. Товар не використовувався, збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики.

6.4.2. Товар відсутній у переліку товарів, які визначені в додатку № 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» як такий, що не підлягає обміну та/або поверненню (наприклад натільна білизна, панчішно-шкарпеткові вироби та інші).

6.5. Замовник не має право повернути або обміняти натільну білизну та панчішно-шкарпеткові вироби належної якості за будь-яких обставин.

6.6. Замовник має право розірвати цей Договір протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня отримання Товару, не рахуючи дня покупки за одночасного дотримання всіх умов передбачених пунктами 6.4.1. та 6.4.2. цього Договору.

6.7. Якщо Товар був надісланий Замовнику поштою, то у разі розірвання Договору такий Товар також має бути повернений тим самим поштовим перевізником ТОВ «Нова Пошта» за рахунок Замовника.

6.8. У разі розірвання Договору та повернення Товару, який вже був оплачений Замовником, то сплачені ним кошти повертаються Виконавцем протягом 7 (семи) робочих днів з моменту повернення Товару.

7. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ТОВАРУ

7.1. У разі виникнення претензій щодо виконаних робіт Замовник має право звернутись до Виконавця в строк, не пізніше 2 (двох) календарних днів з дня отримання замовлення.

7.2. Термін розгляду претензій становить до 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання претензії.

7.3. До претензії щодо істотних недоліків Товару, які виникли з вини Виконавця Товару, або фальсифікації Товару Замовник зобов'язаний додати висновок експертизи.

7.4. Після отримання Товару Замовником на пошті, претензії щодо зовнішнього вигляду Товару, його комплектності не приймаються.

8. Форс мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором у разі, якщо невиконання зобов'язань стало наслідком дій непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, війни, дії органів державної влади, пандемії, епідемії або інших незалежних від Сторін обставин.

8.2. Сторона, яка не може виконати зобов'язання за Договором, повинна своєчасно, але не пізніше 7 (семи) календарних днів після настання обставин непереборної сили, письмово сповістити іншу Сторону.


Made on
Tilda